ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒ 2023

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία τη Δευτέρα 6/2 στην Αττική.

Ως εκ τούτου το μάθημα της Δευτέρας στο χορευτικό τμήμα στις 6.15- 7.15 στο 6ο Δημοτικό σχολείο, μετατίθεται την Τρίτη 6.30-7.30 στο 6ο Δημοτικό,

υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ανοικτά τα σχολεία την Τρίτη. Θα υπάρξει και άλλη ανακοίνωση αύριο για τα μαθήματα της Τρίτης.