ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με υπουργική απόφαση από 3/1/2023 οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  με επίδειξη  της σχετικής κάρτας. Για την έκδοσή της χρειάζονται:

      1. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

      2. Φωτοαντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης.

       3. Αίτηση συμπλήρωσης προσωπικών στοιχείων. 

Η έκδοση της κάρτας γίνεται με δυο τρόπους: 

  • ατομικά  (σ’ όλα τα Μουσεία ή σε παραρτήματα του Υπουργείου Πολιτισμού).
  • Ομαδικά, σ’ αυτή την περίπτωση ( απαραίτητα χρειάζονται το 1) & 2) .    Για  το 3) θα συμπληρωθεί συγκεντρωτικός πίνακας από τον Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Γλυφάδας, για να εξυπηρετήσει τα μέλη του,  θα προβεί στην ανανέωση με  ομαδική έκδοση. Αν την επιλέξετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα μέλη του ΔΣ για τον τρόπο παράδοσης των παραπάνω εγγράφων. Η ημερομηνία παράδοσης στα μέλη του ΔΣ. ή  των υπευθύνων των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου θα ανακοινωθεί σύντομα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών του Δ.Σ:

Χρυσούλα Γαλάνη              6945993735   

Αθανάσιος Μπράτσος        6946959153

Ιωάννης Ψαριώτης             6936727257

Ναυσικά Βελμάχου             6979972241

Νικόλαος Τσιντής                6973704433

Γεώργιος Κολώνης             6936584405

Ιωάννης Μορφονιός           6977793424